Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który odbędzie się w dnia 22-28 lutego 2021 roku. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

Osobisty plan awaryjny

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opracował publikację pn."Osobisty plan awaryjny" zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą oraz niezbędne dane teleadresowe. 

Przemoc

Na terenie Gminy Włodawa problem przemocy występuje w rodzinach wśród osób w różnym wieku, o odmiennym stopniu wykształcenia, pozycji finansowej i zawodowej. Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy Włodawa oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy Włodawa z dnia 30 marca 2012 r. Z uwagi na złożoność problemów dominujących w rodzinach dotkniętych przemocą, w skład w/w- nego

Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy we Włodawie, Publicznego Gminazjum Nr 2 we Włodawie, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Medycyny Rodzinnej "Zdrowa Rodzina" we Włodawie, Sądu Rejonowego we Włodawie, Prokuratury Rejonowej we Włodawie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Według polskiego prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137): „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Nietykalność i wolność osobistą oraz cielesną, ochronę zwłaszcza dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).   

Przydatne linki

Tutaj znajdą Państwo przydatne linki osobom potrzebujących wsparcia i pomocy:

 

  • kpp
  • niebieska linia m
  • przemoc 2 m
  • pokrzywdzeni m
  • logo pomoc

Ulotki informacyjne

Więcej informacji znajdują się na ulotkach informacyjnych umieszczonych tutaj:

 

Ulotka informacyjna nr 1

Ulotka informacyjna nr 2

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj