Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

logo programu m

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022   

Gmina Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze   środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem zadania na terenie Gminy Włodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Program zakłada m.in.:

- wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych;

- poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

- zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci zadania: 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
    ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

 


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj