"Dziś alkohol jest niemodny, gotowanie to szczyt formy"

W dniach 12-13 listopada 2021 r. oraz w dniach 15-16 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Susznie odbyła się warsztaty kulinarne oraz warsztaty z psychologiem w ramach realizacji programu profilaktycznego finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Dziś alkohol jest niemodny, gotowanie to szczyt formy”.

Program został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie przy współpracy Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa i Urzędu Gminy Włodawa.

 

Warsztaty

1m

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powodowanym przez spożywanie alkoholu. W ramach realizacji przedmiotowego programu profilaktycznego, który skierowany był do mieszkanek Gminy Włodawa, wszystkie działania skupiają się na budowaniu wśród kobiet zasobów chroniących - pozytywnego obrazu siebie, asertywności w życiu z osobą uzależnioną od alkoholu, negatywnej postawy wobec zachowań problemowych.

Obecnie trwająca sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu.
Do sięgania po alkohol skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia powodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich, niepokojem o pracę, zarobki a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, izolacją, ograniczeniem wolności, kontaktów z ludźmi, niepokojem o przyszłość, zburzeniem trwałych schematów funkcjonowania, nawyków, które trudniej teraz rozwiązywać z racji ograniczenia dostępności pomocy medycznej i psychologicznej. Sytuacja pandemii może zaostrzać i uwypuklać problem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie, dlatego każde wyjście „poza dom” i konstruktywne spędzenie czasu przez domowników jest warte uwagi i zainteresowania.

By skutecznie przeciwdziałać problemowi uzależnienia od alkoholu oraz eliminować ich niekorzystny wpływ na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i ich rozwiązywaniem oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych. Zaproponowane warsztaty są oddziaływaniem o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej z elementami promocji zdrowego żywienia, nakierowanym na: rozwijanie konstruktywnych, prospołecznych i prozdrowotnych postaw, budowanie i rozwijanie zasobów chroniących (m. in. odporności psychicznej, inteligencji emocjonalnej, asertywności, zaufania do osób świadczących profesjonalną pomoc osobom uzależnionym), budowanie sieci wsparcia społecznego.

Realizację zadania w części kulinarnej zapewniła firma cateringowa Culinaria z Zamościa oferująca profesjonalne usługi w zakresie cateringu różnego rodzaju uroczystości, bankietów i konferencji. Zajęcia poprowadził Pan Adam Kot, właściciel firmy Culinaria – doświadczony kucharz – regionalista z wieloletnim stażem, współpracujący ze stowarzyszeniami i lokalnymi grupami działania, prowadzący warsztaty kulinarne i spotkania o dziedzictwie kulinarnym Lubelszczyzny.

3m

4m

5m 3m

 

Warsztaty z psychologiem poprowadziła Pani Aneta Demczuk, która zwróciła szczególną uwagę na przeciwdziałanie szkodom powstałym przez spożywanie alkoholu. Poruszone były zagadnienia takie jak: uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu kobiet – jak sobie pomóc?, alkoholizm w związku, budowanie prawidłowych relacji w rodzinie, rozwijanie zainteresowań osób uzależnionych współuzależnionych od alkoholu, szukanie ciekawych, aktywnych form spędzania wolnego czasu jako pomoc w redukcji stresu, lęków i zmartwień dnia codziennego.

Druga część zaplanowanych działań realizowana będzie w dniach 10-11 grudnia 2021 r. oraz w dniach 17-18 grudnia 2021 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Korolówka Osada.

13m 12m
11m 10m

          

 

 

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj