Termin składania wniosków o stypendia szkole oraz zasiłki szkolne tuż tuż…..

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

Zgodnie z art. 90n ust. 6 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego , a w przypadku:

‒ uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
‒ słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Czytaj więcej


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj