Przyjmowanie wniosków na nowy okres 2017/2018

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego – (Rodzina 500+),
- świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy),
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Ema@tia” a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Włodawa mogą składać wnioski w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 66 od poniedziałeku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 sierpnia br. i na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, jak również wzory druków do wykorzystania przy składaniu wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/

Informator "Rodzina 500+"

Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

Wzory wniosków znajdują sie tutaj

Informacja o wniosku Rodzina 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że na podstawie upoważnienia nr 5/16 Wójta Gminy Włodawa z dnia 24 lutego 2016 r. jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego został tut. Ośrodek.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek kliknij tutaj matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – nr tel. 82 57 25 558.

Również informacje można uzyskać na stronie http://www.mpips.gov.pl/ lub tutaj.

 

Wnioski na okres świadczeniowy 2016/2017

  1. Wniosek 500+ (pobierz plik)/2016/2017
  2. Dokumenty dodatkowe (pobierz plik)-2016/2017

 

Wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018

  1. Wniosek 500+ (pobierz plik)/2016/2017

  2. Dokumenty dodatkowe (pobierz plki):

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj