Przemoc

Na terenie Gminy Włodawa problem przemocy występuje w rodzinach wśród osób w różnym wieku, o odmiennym stopniu wykształcenia, pozycji finansowej i zawodowej. Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy Włodawa oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy Włodawa z dnia 30 marca 2012 r. Z uwagi na złożoność problemów dominujących w rodzinach dotkniętych przemocą, w skład w/w- nego

Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy we Włodawie, Publicznego Gminazjum Nr 2 we Włodawie, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Medycyny Rodzinnej "Zdrowa Rodzina" we Włodawie, Sądu Rejonowego we Włodawie, Prokuratury Rejonowej we Włodawie.

Czytaj więcej: Przemoc

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Według polskiego prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137): „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Nietykalność i wolność osobistą oraz cielesną, ochronę zwłaszcza dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).   

Czytaj więcej: Podstawa prawna

Przydatne linki

Tutaj znajdą Państwo przydatne linki osobom potrzebujących wsparcia i pomocy:

 

  • kpp
  • niebieska linia m
  • przemoc 2 m
  • pokrzywdzeni m
  • logo pomoc

Broszura informacyjna-przemoc seksualna wobec dzieci

Broszura informacyjna -przemoc seksualna wobec dzieci znajduję się tutaj

Ulotki informacyjne

Więcej informacji znajdują się na ulotkach informacyjnych umieszczonych tutaj:

 

Ulotka informacyjna nr 1

Ulotka informacyjna nr 2

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj