Skierowanie i oświadczenie

Skierowanie do otrzymania pomocy żwynościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), oraz oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej rodziny znajduję sie tutaj.

POPZ 1