PO PŻ – Podprogram 2017

Kryteria kwalifikowania do PO PŻ 2015-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga! Powyższe kryterium obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość innych świadczeń z pomocy społecznej!

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość kryterium dochodowego obowiązującego w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – są to niezależne Programy!

 

Kto może kwalifikować osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej w ramach Programu?

Ośrodki pomocy społecznej kwalifikują osoby najbardziej potrzebujące do udziału w Programie poprzez:

- wydawanie skierowań (skierowanie znajduję się tutaj)

- przekazywanie list osób zakwalifikowanych do organizacji partnerskich

Dodatkowo osoby bezdomne mogą być kwalifikowane samodzielnie przez organizacje partnerskie.


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj