Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 

logo programu

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Gmina Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem zadania na terenie Gminy Włodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Program zakłada m.in.:

- wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych;

- poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

- zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci zadania: 

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystenta osobie niepełnosprawnej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.

Czas trwania usług asystenta: 

Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Liczba godzin usług asystenta ustalana jest indywidualnie wg potrzeb uczestnika Programu.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko jeden uczestnik Programu.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie:

Karty zgłoszenia do Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Do Karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Ważne!
Osoby chcące skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
 • podpisaną informację dot. przetwarzania danych osobowych.

Ww. dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, od poniedziałku do piątku
w godz. 730-1530 lub przesłać na adres Ośrodka.

Szczegółowych informacji dot. uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni Ośrodka:

- Wioleta Antoniszewska: tel. kom. 509-748-903

- Małgorzata Banach: tel. kom. 509-748-803

- Zbigniew Skibiński: tel. kom. 509-748-904

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa

tel. (82) 57-23-945

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP:/GOPSWlodawa/SkrytkaESP

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Anna Wegiera-Walasek

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

 

Do pobrania:
‒ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

‒ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

‒ Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj